Som du ved, er der mange stationer, der mangler deltidsbrandfolk og frivillige brandfolk. BlivBrandmandNu.dk (BBN) hjælper jer med at finde dem.

Blandt andet har vi siden efteråret 2017 drevet et ambassadør-korps med stor succes og gennemslagskraft. Ambassadør-korpset består af brandfolk fra forskellige brandstationer, og vi skifter jævnligt ud i korpset for at forny os og sikre en god fordeling af ambassadører i hele landet.

Nu skal vi finde 7 nye ambassadører til sæson 3, der løber fra november 2019 til juli 2020.

Derfor spørger vi dig: Har du et bud på en eller flere af vores nye ambassadører?

Ved hjælp af opslag på Facebook fortæller ambassadørerne personlige historier fra livet som brandmand. Måske fortæller de om deres indre motivation, om kombinationen mellem primært arbejde og deltidsjobbet som brandmand.

Måske viser de lidt video fra øvelser eller om udstyret på bilen. Det skal alt sammen vise, hvem mennesket bag brandmandsuniformen er. Og det skal få andre til at identificere sig med ambassadørerne, så de også får lyst til at blive deltids- eller frivillig brandmand.

Og det gør faktisk en positiv forskel!

I 2018 nåede vi ud til cirka 325.000 unikke personer med mere end 1.600.000 eksponeringer. Dette alene på Facebook. Det virker, og det giver flere danskere et billede af, hvad det vil sige at være brandmand.

Det giver flere ansøgninger, og det giver større forståelse for jobbet, udrykningerne, uddannelsen bag og ikke mindst sammenholdet på stationen.

Så vi har succes med at fortælle personlige historier om, ”hvem vi er”, og ikke kun ”hvad vi er.” Vi tror dog på, at vi har størst succes, når vi samarbejder med jer ledere i beredskabet.

Derfor har vi brug for din hjælp til at finde de rigtige brandfolk, så de kan blive vores nye ambassadører.
Det er frivilligt og ulønnet arbejde, men ambassadørerne får mini-kurser i brugen af sociale medier, filmteknik og præsentationsteknik. Samtidig deltager de i et par professionelle produktioner, og de er ansigtet udadtil på vores kampagne – og dermed kan de også rette et positivt spotlys mod deres eget beredskab og brandstation.

Alle udgifter for ambassadørerne dækkes af BBN i forbindelse med rejser, overnatninger og møder. Derfor er det kun tiden, de skal være villige til at give lidt af. Der er stor forskel på, hvor meget tid den enkelte bruger, men det spænder fra 2-3 timer pr. måned til 10-15 timer pr. måned. Det er op til den enkelte, hvor meget man vil involvere sig og hvor kreative opslagene skal være.

Ambassadørerne udtænker selv deres historier, producerer dem og udgiver dem.

Det kræver ikke en mastergrad i hverken filmteknik eller sociale medier. Vi hjælper alle godt i gang, og holder inden sæsonstart en kick-off weekend, hvor den enkelte klædes på til opgaven, og hvor ideer til indhold deles i teamet.

Vi har igennem de seneste to sæsoner ikke set upassende indhold, politisk indhold eller andet i ambassadørernes opslag, der har været uden for de rammer om etik og moral, som vi stiller.
Vi har hele tiden fingeren på pulsen og er meget opmærksomme på, at indholdet skal kunne tåle dagens lys. Ligesom jer lægger vi navn til ambassadørernes opslag, og derfor træner vi dem meget grundigt, inden de slippes fri på vores Facebookside.

Ambassadørerne er inddelt i 5 teams med 2 ambassadører i hvert team. Det sikrer sparring og team-ånd, hvor ingen står alene. Hvert team har ”vagten” hver femte uge igennem sæsonen, og i vagtugen producerer ambassadøren et opslag eller to på vores Facebook-side.
Vi er ikke på jagt efter supermænd!

Vores ambassadører skal gerne være ganske almindelige brandfolk – og gerne af den type, som ikke er bange for at ”vise sig frem”. Og det gør bestemt heller ikke noget, hvis de er kvinder, hvis de er af anden etnisk oprindelse end dansk – eller hvis de på andre måder adskiller sig fra eventuelle stereotype forestillinger om, hvordan en brandmand ser ud. På den måde signalerer vi, at alle typer mennesker kan blive brandfolk.
Har du en kommende ambassadør gående på i dit beredskab eller på din station?

Så prik hende eller ham på skulderen – og vis dem denne mail. Lad os sammen rekruttere morgendagens brandfolk.

Brandfolk, som har lyst til at blive vores næste ambassadører, kan ansøge her: Ansøgningsskema