Lunderskov mangler brandfolk

Borgerne har ikke noget frygte, brandbilen i Lunderskov skal nok komme til tiden. Men Kolding Brandvæsen kører i disse uger hvervekampagne for at få nye deltidsbrandfolk til at melde sig.

Der mangler brandmænd på brandstationen i Lunderskov. Det er særligt i dagtimerne, når mange af deltidsbrandmændene, der bor i Lunderskov, er på arbejde uden for byen, det er et problem. Men endnu er brandbilen altid kommet fra brandstationen inden for fristen på fem minutter, men nogle gange kun med fire mand på i stedet for fem, siger beredskabsinspektør Ronni Petersen. Og han lover, at selv om der mangler brandfolk i Lunderskov, så har borgerne i byen ikke noget at frygte.
 
- Brandbilen kører hver gang der er alarm inden for den fem minutter frist, den skal køre på. Og for tiden sender vi altid en bil afsted fra Vamdrup som anden bil, så dækningen er i orden. Men vi trækker hårdere veksler på vores brandmænd og deres arbejdsgivere. Derfor kan vi godt bruge to mand mere.
 
Dagpenge spænder ben
Det er altså nu, det er tid til at gøre alvor af drengedrømmen om at blive brandmand.
 
- Det er blevet sværere, at rekruttere nye folk til styrken. Sådan er det også i Lunderskov. Derfor skal en hvervekampagne skaffe deltidsbrandmænd til Brandstationen på Metalvej, siger Ronni Petersen.
 
Det er især i dagtimerne, der er behov for flere brandmænd, der kan tage en tørn. Det skyldes, at flere og flere, der bor i Lunderskov, kører til arbejde, der ligger for langt væk fra brandstationen. Stigende arbejdsløshed har også skabt et problem. For dagpengereglerne tager ikke hensyn til det samfundsnyttige i at være brandmand. Når en brandmand har mistet sit normale arbejde kan han kun fortsætte som deltidsbrandmand i de 30 uger, dagpengeloven giver mulighed for at arbejde deltid og få supplerende dagpenge.
 
Ronni Petersen tilføjer, at man ikke behøver være en supermand, for at blive brandmand. Brandvæsnet søger både kvinder og mænd.
 
- For at blive brandmand skal man hurtigt kunne møde på brandstationen på Metalvej. Man skal kunne være på stationen senest fem minutter efter, at alarmen er gået. Det er derfor vigtigt, at man bor og eller arbejder tæt på, fortæller Ronni Petersen.
 
Et problem for alle
- Det er ikke kun brandstationen, der har et problem, hvis det kniber med at have nok brandfolk. Det er bestemt også et problem for hele lokalsamfundet, siger Henrik Stage, konsulent ved Beredskabsforbundet. Han har hjulpet brandstationen med udformningen af kampagnen.
 
I øjeblikket er det i dagtimerne, der mangler folk. Derfor fokuserer kampagnen på at få folk, der har mulighed for at kunne forlade sin arbejdsplads, når alarmen går.
 
- Derfor retter vi særlig fokus på arbejdsgiverne, så de kan se gevinsten ved at have deltidsbrandfolk ansat, siger Ronni Petersen.
 
Der er cirka 60 udrykninger om året fra brandstationen på Metalvej i Lunderskov. En tredjedel af dem ligger i dagtimerne.
 
HVERVEKAMPAGNE
 
Kampagnen begyndte i uge 11 med, at der blev uddely en folder til husstandene i lokalområdet.
Åbent Hus på brandstationen lørdag den 24. marts.
Den 27. marts får virksomheder i Lunderskov besøg af en repræsentant fra Kolding Brandvæsen.
Den 29. marts kl. 16.00 er der introduktionsmøde for interesserede og deres arbejdsgivere.